שנה שעברה נפטר ידידיה גוטווירט ז”ל בליל פורים והשאיר לנו כיוון איך לממש את השמחה של אדר בצורה הכי נכונה.

שנה שעברה בלילו הקדוש של פורים עלתה השמימה נשמתו של הבחור ידידיה גוטווירט ז”ל אחרי מאבק קשה במחלה. הוא היה שמינסט בישיבת מקור חיים. שנתיים קודם כתב לכבוד פורים מילים שיכולות לעורר ולכוון את כולנו לקראת שמחת חודש אדר ופורים. וכך כתב: “משנכנס אדר מרבין בשמחה” סלוגן מפוצץ, אה? מתי בפעם האחרונה באמת ממשתם אותו? […]