התמודדות עם קשיי למידה: הרבנית הדסה גאלי

במערכת החינוך מתפתחת מגמה מאד בעיתית הנוטלת מהילד את האחריות על התפקוד הלימודי שלו. יותר ויותר ילדים מופנים לאבחונים” מגלים קשיים בקשב וריכוז” יותר ילדים מתנתקים” יותר ילדים חולמים” ילדים איטיים באופן משמעותי” יותר בעיות התנהגות” יותר קשיים רגשיים. יש נטייה להגדיר את ההפרעה” לתת דיאגנוזה. מורים מאיצים בהורים לתת ריטלין כדי שהילד לא יפתח […]