מתחזקים מתוך המשברים / נכון לעכשיו

משה רבינו אוהב ישראל הגדול ומושיעם” בראותו כיצד פרעה מכביד עולו על ישראל בא בטענה לד’ יתברך” “למה הרעתה לעם הזה” למה זה שלחתני” ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הֵרע לעם הזה” (שמות ה’” כב’-כ’). והשי”ת מדבר אליו משפט על שהקשה לדבר” ככתוב “וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד’ “(ו’” ב’) – […]