ר’ ישראל אבוחצירא – ה”בבא סאלי” זיע”א

הידיעות הסודיות היותר עליונות- אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית שידעו מהן רבים- כי זהו דבר שאי אפשר. אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. ואלה היחידים” בגבהם הרוחני” מרוממים הם את העולם משפלותו ע”י מציאותם בלבד” לא ע”י השפעתם הניכרת את הרזים הפנימיים אינם מגלים” ולא יוכלו לגלות” […]