אחדות – כשרון שמתעצם בעולם

תמו ימי התוהו ובוהו" העולם מקבל חיים והנוף מתמלא צבע. שני אחים עמלים בשדה" הבל רועה צאן וקין עובד אדמה נטוע בנחלתו. אחים קרובים בעלי עולמות רחוקים. לפתע פורצת באנושות הצעירה מלחמת אחים עקובה מדם. מסתבר" שאפילו בין אחים האחדות לא מובנת מאליה. ומה איתנו" האם כיום בתקופת אתחלתא דגאולה" אפשר לומר שהעולם התקדם ומחפש […]

חינוך ל'תל אביב'

חגי תשרי בתל אביב הם חוויה שלא תישכח במהרה. נראה שזו אחת החוויות החינוכיות החשובות ביותר שחוויתי השנה…בראש השנה מצטופפים רבים לשמוע את קול השופר. התשליך הוא על חוף הים" שם ניתן להשמיע את התקיעות לכל מי שעובר ושב – כל השוחים" כל המשתזפים. לראות אותם יוצאים מהים ובאים לשמוע את קול הנשמה הצועקת ושרה […]

ולהתחיל מבראשית.

עולם שלם של ראשיות הולך להיפתח לפנינו השבת. פרשה שהפשט בה כמעט שאינו עומד בפני עצמו" זוקק ומזמין את עולמות הדרש הרמז והסוד לבוא ולסייע" ולתת מעט פשר בתוך עולם הסוד הנקרא מעשה בראשית שאין לנו בו הבנה וידיעה כלל" לו ידעתיו הייתיו. ואף על פי כן" יש מקום להתבונן איך התחילו הדברים" או לפחות […]

יש סדר לנסים

יש להתבונן בסדר האלוהי של התורה מן השמים. יש ביטוי גדול וקדוש של המהר"ל: "יש סדר לנסים"" סדר נסי וסדר אלוהי. לכאורה" הנס הוא היפוכו של הטבע. בטבע קיימים חוקים וסדרים" והנס נראה כהתפרצות החורגת מן הסדר. על זה באה אמרתו המפורסמת של המהר"ל: גם לנסים יש סדר. יש סדר מדעי וטכנולוגי" ולעומתו יש סדר […]

כיצד מתכוננים ללימוד תורה?

בשבת זו" בה אנו פותחים בסבב לימוד מחודש של תורת ד'" ראוי לברר מהן ההכנות הנפשיות הנצרכות לכך. בגמרא במסכת שבת (פו" ב-פז" א) אנו מוצאים סוגיה העוסקת בתיאור השבוע המופלא אשר עבר על בני ישראל לפני קבלת התורה במעמד הר סיני. מובן כי אין כאן תיאור 'היסטורי' התקף לאותו הדור ותו לא" אלא מצוי […]

תקשוב בחינוך

האם הכנסת טכנולוגיה מתקדמת לצרכי למידה במערכת החינוך רצויה או לא? האם ה"תקשוב בחינוך" נכון או לא? חלוקת מחשבים ניידים למורים ולתלמידים" למידה באמצעות מחשבים בכיתה" הצבת מסכי פלזמה ברחבי בית הספר" ואפילו התקנת רשת אינטרנט חופשית בחצר בית הספר על מנת שהתלמידים יוכלו לגלוש בהפסקות – האם זה נכון? יש אומרים" כן!!! ונימוקם עימם: […]

צניעות ויופי

…לעומת היות האשה פטורה ממצוות שהזמן גרמא" חמור חיובה במצוות אחרות התלויות בצניעות. מחמת אופיה של האשה שהיא בעלת כוח מושך טבעי מיוחד" דיני הצניעות מתרכזים סביבה. היא חייבת לקדש עצמה להתנהג בצניעות. מצד שני" גם האיש חייב לשמור על צניעותה על ידי מניעת עצמו מהסתכלות בה. חז"ל הודיעו: "קול באשה ערוה… שוק באשה ערוה… […]

טוב מאוד – אדם טוב / נכון לעכשיו

לסיום ולסיכום ששת ימי בראשית מתגלה המגמה הפנימית של הבריאה "וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד". אכן מגמת הבריאה היא גילוי הרצון הטוב האלקי כפי שנאמר "כל דעביד רחמנא לטב עביד" – כל מה שעושה הקב"ה" לטובה עושה. וכידוע הקב"ה בורא את הכל והוא אדון הכל ועלינו לשבחו כפי שאנו אומרים אחרי […]