ויקרא- אתגר הקרבנות.

איך נקרא את 'ויקרא'?כל שנה זה חוזר מחדש. עם פתיחת ספר ויקרא המפגש עם פרשיות השבוע משנה צורה" והופך ממפגש חי ומובן למפגש עלום ומרוחק. מעשי אבותינו ומידות הנפש שלהם שריתקו אותנו אליהם בעבותות אהבה במהלך ספר בראשית" כמו גם הפלא של ניסי מצרים וההליכה במדבר" תמו" ומתחילה קריאה בחומש העוסק בהרחבה בפרשיית הקורבנות" הטומאה […]

כשם ש…

ריבוי השמחה בחודש אדר כמאמרם של חז"ל "משנכנס אדר מרבין בשמחה"" ידוע ומפורסם. אך הנה מעניין מאוד שמאמר חז"ל זה אינו עומד בפני עצמו אלא מחובר למאמר חז"ל נוסף ומקורו במסכת תענית (כט א): "כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה"" וצריך להבין מה ראו חז"ל להצמיד את ריבוי השמחה בחודש אדר […]

קרבת אלקים

א. מטרת הקרבנותביום שבו הושלמה מלאכת המשכן ושרתה שכינה כנאמר "וכבוד ה' מלא את המשכן"" נצטוו ישראל על הקרבת קרבנות לה' "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' " (ויקרא א). מטרת הקרבנות מונחת בעצם שמם – קרבן" מלשון קרב" התקרבות אל ה'" "להורות שעיקר הקרבן הוא מכם" היינו מעצמותכם" שתקריבו עצמכם לה' יתברך" (נתיבות שלום" […]

יציאה זמנית לחוץ לארץ?

צריכה להיות ידיעה והרגשה שארץ ישראל היא ארץ חיינו" כאן המקום הנורמלי שלנו. קודם כל צריך להיות ברור" שכל יהודי שייך לארץ ישראל" ומצות ישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. [הארכנו בנושא זה בגליון הקודם].על כן" יש להתיישב בארץ ישראל" לא לעזוב את ארץ ישראל" ולא להתנכר לארץ ישראל" ד' ישמרנו" אבל שהייה […]

מין במינו אינו חוצץ

חלפה מחצית השנה מאז חזר ניצן בתשובה. יושב היה ניצן זה בכבודו של עולם החולין עד שהעיר ה' רוחו ושב לחיק היהדות. ואם עשרה קבין של יופי ירדו לעולם נטל הוא תשעה מהם!.. כל כולו "חתך הזהב"… אך רחוק הוא ממה שנאמר במשה "ומשה לא ידע כי קרן אור פניו"" כי ניצן זה ידע וידע […]

תפילת (סבתא) חנה: הרב אייל ורד בזיכרונות מליל הסדר אצל סבתו ז"ל

'חננננהה'" נשמעה הצעקה הקבועה" והיא ידעה שכבר חזר מהקניות בשוק עם הסלים הכבדים" והיא צריכה לרדת לעזור לו לסחוב אותם לקומה הרביעית בבלוק שקיבלו מהסוכנות כשעלו לארץ. סלון" שני חדרים" ומטבח קטן. כאן גדלים שלושה עשר ילדים. במרוקו היו עשירים" היא זכרה היטב את ערמות הכסף שהיה מביא אתו ביום חמישי אחרי הסיבוב בכל ערי […]

מכתב לנער" עולה חדש

כל עלייה לארץ באה ללמד את האדם להיות בצד" לא ידוע" לשתוק" להיות כקטן שמתחיל את החיים מחדש. הבלבול הוא גדול כי לא מכירים את השפה" ויותר מזה לא מכירים את המנטאליות" את הקודים" את השירה שמאחורי המילים… כשמתבגר עולה ארצה" הוא עלול לחוות את המעבר מקטן לגדול כבלתי אפשרי" מציף" ומייאש יותר" כי אז […]

אשר נשיא יחטא

על כל החוטאים המביאים קרבן על חטאם נאמר: "אם"" כמו: "אם הכהן המשיח יחטא"" או "ואם כל עדת ישראל ישגו"" ורק אצל הנשיא נכתב: "אשר נשיא יחטא"" לא כספק אלא כאפשרות ודאית. את הסיבה לכך מסביר ספר הזהר (ויקרא עמ' כג א): שאצל הכהנים לא שכיח בהם חטא" כי הכהן שומר עצמו תמיד" מפני שמשאוי […]

למה הם שותים? (ב)

מדוע בני נוער" אידיאליסטים" המובילים מבחינה חברתית" ללא משברים אישיים או משפחתיים" שותים משקאות אלכוהוליים במפגשיהם החברתיים? מדוע הם זקוקים ל"משקה"? מה חסר להם אם לא ילגמו פחית בירה או כוס היין?! יש הסבורים ששאלה זו איננה שאלה. מדוע בני נוער שותים? מפני שזה מוסיף שמחה" זה משחרר" זה מכניס ל"ראש טוב"" זה "כיף". ובעצם" […]

מכתב גלוי לאדם ישר לאיש האמת מן המין האנושי

ידיד יקר" אני כותב לך בשם העם היושב בציון" על אף שלא קיבלתי מינוי" אלא כיוון שאין ברצוני להציג בפניך דעות אלא עובדות פשוטות" איני זקוק למינוי.ולכן" לא באתי כדי להטות את דעתך" אלא רק למסור לך עובדות" כי חוששני שמזינים אותך בשקרים ביחס אלינו. ואת כל האמיתות שהנני עומד לפרוס לפניך תוכל לבדוק בעצמך […]