אַחַי ואבי

אור ויקר שביבי רעיונות עלפי הכלי יקר שתי אמירות שנחרטו בלב עם ישראל לדורותיו נאמרו על ידי יוסף.א. “את אחי אנכי מבקש”.ב. “העוד אבי חי”.אמירות אלה החדירו בעם ישראל את אהבת ישראל והערבות ההדדית וכן את מסורת האבות והאמונה והדבקות בה’ יתברך.ואכן התורה בנויה על שני יסודות אלו: אהבת ישראל ואמונת הייחוד” כאשר אהבת ישראל […]

נוער מתויג

התגובות השונות והשנויות שנשמעו בתקשורת על הנוער שלנו” משקפות את הבלבול הרב שנוצר באופן טבעי בגיל ההתבגרות אצל הורים” מחנכים ורבנים. הכי פשוט לתייג אותו” זה נותן הרגשה שהצלחנו להגדיר אותו ולהבין את התופעה.הכי קשה” שעד לפני שנים אחדות היו הנערים האלו כה קרובים אלינו” התמסרנו למילוי תפקידנו כהורים – לגדל” לטפח” להעניק ולחנך ופתאום […]

עונשים בחינוך ילדים

עם ישראל אינו מכיר את המושג ‘עונשים’ בחינוך אלא דרך הפסוק: “חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְנוֹ” (משלי יג” כד). אולם בדור הזה” נראה שאין הייסורין מחכימים כי הטבע הוא עדין וכבר הזהיר הראי”ה קוק שאין בדור זה כוח להוסיף תעניות לעבוד את ה’ אלא עלינו להוסיף תורה ואמונה” אהבה וחיזוק. מובן שיש צורך לפעמים” בעיקר בגילאים […]

עבודה וזהות” יהודית / לגעת בטבע

נתנאל לוי – לגעת בטבעמפגשים עם לבו של הטבעקבלת פניםהתרגשות וחשש התערבבו באוויר” זו הולכת להיות פגישה עם המלך. האחים קיבלו תדריך מיוסף והוכנסו לארמון. הוילונות נפתחו והשטיח נפרס לעבר כסאו של הוד מלכותו. קידה באוויר ושלום למלך. פרעה שואל באלגנטיות “מה מעשיכם?” דהיינו ‘במה אתם עובדים?’ אם הם לא היו בהלם” אז אני בהלם […]

מוסיף והולך / ואני תפילה

במהלך חג החנוכה נהגנו כבית הלל והלכנו והוספנו כל יום עוד נר עד שהגענו לנר השמיני” לשמונה נרות. החנוכיה האירה באור מלא ואורה הופץ למרחוק.דין זה של בית הלל מראה את שיטתם הרוחנית” שיש הדרגה בבניין האדם. אין הוא יכול לעלות בבת אחת לראש הסולם אלא הוא צועד צעד אחר צעד” מוסיף נר ועוד נר […]

כה עשו חכמינו: הרב אלישע אבינר בסיפור מיוחד אודות הרב יעקב משה חרל”פ

ישנו סיפור מפורסם על הרב יעקב משה חרל”פ זצ”ל (שנפטר בחודש כסלו לפני ששים שנה). הימים ימי טרום-המדינה. בשכונת “שערי חסד”” שבה כיהן ר’ יעקב משה כרב” היתה משפחה שאחד מבניה התרחק מתורה ומצוות והצטרף ל”הגנה”” למגינת לב הוריו. הדברים הגיעו עד כדי כך שהבן נסע בשבת ברכב בשכונת שערי חסד. ההורים לא ידעו את […]

כל כך פשוט לאהוב

כל כך פשוט לאהוב” לחייך אל החיים” לשמוע את שירת החיים” לתת להם ללטף אותנו” לתת ללבותינו לפתוח את החלון אל שמש האהבה שהופכת אותנו לטובים יותר.נאהב את ד’” נאהב את עם ישראל” את כל האדם באשר הוא אדם” כל יצור” כל בעל חיים” וכל גרגר חול” כל צומח וכל פרח. נאהב את כל התורה” […]

ורועה אחד יהיה לכולם / נכון לעכשיו

סוף סוף אחרי שנים של משבר בין האחים ליוסף עד כדי שנאת אחים ככתוב “וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום” (לז ד) חוזר שלום הבית למשפחתו של יעקב אבינו. המשפחה מתפייסת ומתאחדת ומדברים איש אל רעהו ככתוב “ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף…. וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו” (בראשית מה).לא […]