תיקון המידות תנאי לקבלת תורה

הרב שלמה לויראש הישיבה הגבוהה/ הסדר קרית גת וראש כולל הלכה בישיבת הר עציון. תיקון המידות תנאי לקבלת תורהאנו מגיעים בע"ה לאחר מ"ט יום של ספירת העומר ליום הגדול של קבלת התורה. הספירה מבטאת את הציפייה והכמיהה שלנו לקבל תורה" מתוך אהבת התורה אנו סופרים את הימים עד הגיענו ליום זה.כידוע על פי הסוד כל […]

בחירת ישראל ומתן תורה

לפי הפתגם שטבע רס"ג בספרו אמונות ודעות (מאמר ג ז'): "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"" משמע שייחודו של עם ישראל הוא משום התורה. כך משתמע גם מדברי הרמב"ם (אגרת תימן) שכתב: "שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם שנאמר (דברים י טו): 'רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום […]

תורת חסד

למה קוראים ספר רות בעצרת בזמן מתן תורה? לפי שמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד שנאמר (משלי לא) "ותורת חסד על לשונה". מרן החפץ חיים בהקדמה לספרו 'אהבת חסד'" מבאר שגדר החסד הוא "כל ענייני הטוב שאדם עושה ומיטיב לחברו בחינם. יש שמתחסד עם ממונו שמשאיל לו… כלי או מלוה לו ממון" וזהו גמילות […]

תורה בעולם מודרני

אנו חיים בעולם כוחני. יש כוחות בעלי השפעה אדירה ככוח פוליטי" צבאי" כלכלי וכו'" עולם של שררה ושלטון. אך אין ספק שהכוח החשוב ביותר הוא כוח המחשבה-החכמה-השכל. זה הכוח המניע את הכול" ובוודאי בתקופה שלנו" עליה אמרו חכמים "באלף השישי ייפתחו מעיינות החכמה". תקופה שיש בה גילויים מדעיים רבים" טכנולוגיה מתקדמת ולענייננו" תפיסות עולם והשקפות […]

בין פינוק להזנחה

מגמת החינוך היא ללמד את ילדינו להפוך את רצונם לקבל" לרצון לתת" לרומם אותם מהמדרגה החומרית של המקבל. לכן נאמר: "ושונא מתנות יחיה" (משלי טו" כז) – החיים כרוכים ביכולתנו לתת דווקא. אולם" הילד צריך לקבל כדי לדעת מה זה לתת. הרב שאול דוד בוש'קו סיפר על אביו הרב משה בוש'קו ז"ל שהיה אחד מגדולי […]

ביקורת בונה (ג)

א. אהבה. כאמור במאמר הקודם" התנאי הראשון להשמעת ביקורת (= תוכחה) כלפי ילד הוא אהבת הילד" כפי שנאמר "את אשר יאהב ה' יוכיח". מדוע האהבה היא תנאי לביקורת? מפני שאדם מוכן לשמוע ולקבל תוכחה רק ממי שאוהב אותו. לכן" אם אינך אוהב את הזולת" אל תוכיח אותו" מפני שתוכחתך לא תתקבל. אבל" לא די שאתה […]

להתחתן עם תלמיד חכם

שאלה: בנות רבות מחפשות אדם צדיק וירא שמים בעל מידות טובות" אך יש מהן המתעקשות דווקא להיפגש עם בחורים המתעתדים לעבוד כל חייהם בתחום התורה – השנים חולפות והן אינן מוצאות את מבוקשן" מהי הדרך הנכונה?תשובה: שאיפתן של הבנות להתחתן עם תלמיד חכם היא נכונה" שהרי הרמב"ם כתב שדרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו […]

הופעת רועי האומה – משה ודוד – בשבועות/ נכון לעכשיו

בשבועות" חג זמן מתן תורתנו" אנו נפגשים עם שני המנהיגים" 'הרועים' הנאמנים של עם ישראל מראשיתו עד אחריתו. עם משה רבינו במעמד הר סיני – על ידי קריאה ולימוד התורה הקדושה" ועם דוד המלך – בקריאת מגילת רות המייחסת את דוד לרות המואביה.שני המנהיגים" קודם שזכו לקבל את ההנהגה והאחריות על עם ישראל "עמו וצאן […]