He

Fr

Es

Ru

En

79 שנה להירצחו של הרבי מרדומסק – מאמר מאת הרב זאביק הראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הרב שלמה חנוך הכהן רבינוביץ' – האדמו"ר מרדומסק הי"ד 79 שנה להרצחו.

 

"השבת השחורה" כך כונתה  שבת עקב י"ח אב תש"ב בפיו של ד"ר הלל זיידמן. השבת בה נרצח הרבי שלמה חנוך מרדומסק יחד רעייתו הרבנית אסתר, בתו רייזל וחתנו ר' משה'לה הי"ד בגטו ורשה.

הרבי נולד בשנת התרמ"ב בעיירה ראדומסק בפולין לאביו האדמו"ר רבי יחזקאל מראדומסק האדמו"ר השלישי לבית ראדומסק. בי"ח חשוון תרע"א נפטר אביו והוא עלה על כס האדמורו"ת והוא בן 29. מפעלו האדיר היה ייסוד רשת ישיבות "כתר תורה" רשת שהקיפה שלושים ושש ישיבות ברחבי פולין וגליציה. יחד עם חתנו הרב משה דוד רבינוביץ ניהל את הרשת. הוא עסק גם במסחר וזכה לעושר רב את רוב כספו הקדיש להחזקת הישיבות ולתמיכה בעניים. החזיק ספריה אישית שכללה כתבי יד רבניים והייתה לספריה השנייה בגודלה בפולין.

 

העובדה שהיה בלתי תלוי במובן החומרי, היוותה גורם חשוב בעיצוב אופיו. הוא היה אולי הרבי היחיד שלא היה זקוק לחסידיו מבחינה כלכלית. לא קיבל "פדיונות". רק עסק בתמיכה בנצרכים. והמציאות המיוחדת הזאת הטביע חותם על התנהגותו והנהגתו.

ד"ר הלל זידמן שהכירו כתב כמה מילים על אופיו המיוחד: "מצניע לכת היה, לא היה בו אף קורטוב ממידת היהירות והשאיפה "לעשות רושם" על אחרים ולמשוך תשומת לבם לא בעשרו לא בלמדנותו. את תכונותיו לא הפך למוצגים בחלון ראווה שיראו אחרים ויזינו בהם עיניהם. לא התערב בפוליטיקה, לא הכניס ראשו בסכסוכים ולא אבה להיות שותף לחילוקי דעות. עם שהיה מקפיד על דרך יהודית כקוצו של יו"ד, היה מקרב כל אדם מישראל".

 

לפני המלחמה התגורר בעיר סוסנוביץ'. כשפרצה המלחמה  נפש האדמו"ר בהרי הקרפטים ולא חזר לביתו כיון שהגרמנים חיפשוהו. הוא נסע ללודז' שם היתה לו אפשרות לעזוב את פולין  אבל הוא לא רצה לעזוב את חסדיו בעת צרה.

 

בחנוכה ת"ש הגיע מלודז' לוורשה. בתחילה קיבל עבודה בחברה קדישא שעסקה בפינוי המתים הרבים בגטו. אמנם משנעשה מסוכן יותר בגטו  אברהם הנדל (יהודי חסיד שהיה ממנהלי  מפעליו של  שולץ בגטו וארשה, ולקח תחת חסותו רבנים רבים בינהם הרבי מפיסצנה והרבי מרדומסק) השיג לו אישורי עבודה בסנדאת הרבנים בקושי רב.  לימים הוא יתאר:  "והנה רואה אני את האדמו"ר מראדומסק אשר אצלו נתאחדו תורה וגדולה, כי גם נמנה על גדולי העשירים אצל יהדות פולין… לא בנקל עלה בידי להשיג "כרטיס – עבודה " בשביל הרבי, כי משרד העבודה הגרמני אישר "פועלים מומחים" רק עד גיל חמישים. השתדלתי להוכיח כי "האמן רבינוביץ" (הרבי מראדומסק) הנו "מומחה מקצועי" שאין לו תחליף על אף גילו הקשיש. והדבר עלה בידי…"

 

הרבי התגורר בגטו ורשה יחד עם משפחתו בבית של חסידו ר' נתן פנחס ערליך. בנו של רבי נתן פנחס ר' בעריש ששרד את השואה סיפר על כך לימים (תודה לידידי כאח ר' שלום מתן שלום שמצא  עדות זו): "כידוע היה רבנו זצ"ל בשעת המלחמה הנוראה חבוי בבית אבי הי"ד בווארשא,  ואין לתאר את היסורים שסבל רבינו שם בווארשא במשך ג' שנים ששהה אצלנו בבית ועם כל זה היה מתנהג בכל עבודתו הקדושה בתפילות ועריכת השלחנות בלי שום שינוי, הגם שהיה כרוך במסירות נפש ממש…"

 

בט' באב תש"ב החלו האקציות הגדולות של גירוש יהודי ורשה להשמדה . הגרמנים יצרו 'בלוקדות' פינוי בלוקים של בתי מגורים באכזריות לכיוון כיכר המשלוחים ומשם לטרבלינקה.

 

בשבת י"ח אב היתה אקציה גדולה אותה מתאר הרב ערליך:

"בגיטו ווארשא היו עוברים הרשעים ימ"ש כל כמה ימים והיו לוקחים יהודים משכונה אחת, ושולחים להריגה רח"ל. אנחנו קבלנו הודעה מאחד מאנ"ש שאחיו עבד במשטרה היהודית בגיטו, שבזמן הקרוב יעשו סלקציה בשכונה שאבי זצ"ל היה גר, ואז הלך רבינו זצוק"ל (הרבי מראדומסק) והחביא עצמו ביחד עם בני משפחתו אצל האדמו"ר מפיאצעסנא זצ"ל הי"ד וכל זה היה ביום שישי ערש"ק, ורבינו הי"ד נשאר ללון שם בליל שבת, ושבת בבוקר חשבו כולם שהצרה כבר עברה וחזרו לבתיהם, וגם רבינו זצוק"ל חזר לבית אבי זצ"ל, ואז הגיעו הרשעים ימ"ש לבית, ובקשו מרבנו זצ"ל שילך איתם, אולם רבינו זצ"ל לא רצה בשום פנים להצטרף עמהם (וגם כל הזמן לא נגע רבינו בזקנו) ואז רצחו אותו שם בדירה, ביחד עם הרבנית וחתנו הגאון הקדוש ר' משה'לע זצ"ל ובתו הרבנית רייזל'ע הי"ד. אבל זכה רבינו זצוק"ל מה שלא זכו רוב היהודים במלחמה, שהביאו אותו לקבורת ישראל בתוך בית החיים ליד האהל של כ"ק האדמו"ר מנאוומינסק".

 

הרבי וכל משפחתו עולים בסערה השמימה בגטו ורשה. אמנם סיפור מופלא התרחש במקביל פה בארץ ישראל וזה הוא:

 

האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב היה בקשרי ידידות עם הרבי מראדומסק בתקופה בה שהה בפולין.

בזמן מלחמת העולם השניה היה הרבי מלעלוב בארץ הקודש. הוא החליט לעלות רק עם משמשו לצפון והסתגר בקבר הרשב"י שהיה שומם והתפלל שם על צרות ישראל. את סיפור מופלא זה העיד משמשו (כפי שהעלה על הכתב ר' שמואל הוניג בספרו משה איש האלוקים) :

 

"בלילות היה המשמש ישן על הספסל באולם הגדול, ליד ציונו של רבי אלעזר, ואילו הרבי מלעלוב היה שוהה במערת הרשב"י, איש לא היה מלבדם, באחד הלילות שמע לפתע הגבאי מכיוון המערה קולות משוחחים, חרדה עמוקה נפלה עליו, ליבו החל להלום בפראות, בטוח היה שהותקפו על ידי פורעים ערבים וסכנת מות נשקפת לחייהם, הפחד שיתק את גופו, והוא שכב כמסומר למקומו בלא יכולת להניע יד ורגל.

עם שחר נכנס הרבי לאולם, ולמרבה פליאתו ראה את משמשו שוכב בירכתיים, דומם כאבן ומוכה הלם, לשאלתו מה אירע , השיבו המשמש הנפחד , ששמע את הרבי משוחח עם מישהו, ואין לו ספק כי היתה זו התנפלות של ערבים.

מיהר הרבי להרגיעו ואמר לו: היודע אתה מיה היה פה הלילה במערה? הופיע כאן הרה"ק רבי שלמה חנוך הכהן הרבי מרדומסק, דמותו זהרה וזרחה באור יקרות ופניו יקדו כעמוד אש, עד שקשה היה להביט בו, לפי שהכרתיו בפולין, תמיד ידעתי שהוא בדרגה גבוה ביותר, אך עד כדי כך לא ידעתי! שאלתי אותו מדוע הוא זורח כל כך? והשיב לי: "משום שנהרגתי על קידוש ה…"

רבי יוסף שמע ונחרד לנפשו, הרי איש לא שמע בארץ דבר על הרצחו של הרבי מרדומסק…

ימים אחדים לאחר מכן, כשנפגש הגבאי בתל אביב עם אחד מחסידי רדומסק, וסח לו בכאב על שאירע לרבי שלו, כעס הלה על דבריו, וכמעט סטר לו על לחיו על שמעז הוא להעלות על דל שפתיו דבר איום שכזה.

רק כעבור תשעה שבועות, הגיע לארץ הבשורה המרה, והתברר אז , כי באותה שעה ממש מסר הרבי הקדוש מרדומסק את נשמתו והיה בין העקודים בלהב המזבח. היה זה בשבת קודש פרשת עקב ח"י מנחם אב תש"ב בעיר וורשה הבירה"

 

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו.

5 2 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x