Jerusalem

8°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

תעלומה לפרשת זכור: מה העמלק הזה רוצה מאיתנו?

המציאות היומיומית בה אנחנו חיים, עם איומים קרובים מצד ארגוני טרור ואיומים רחוקים מצד הצוררים בטהרן, מראים לנו שעמלק מעולם לא הפסיק לזנב בישראל ומדגישים את הצורך במחייתו התמידית.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" (שמות יז', ח'). הרב קוק זצ"ל מסביר מה ההבדל בין עמלק ושאר אומות העולם במלחמתו בישראל.

"שנאת האומות הנהוגה בין אומה לחברתה אינה על הכלל כי אם על הפרט. לא כן שנאת עמלק לישראל, שהיה שונא קדושת ישראל מעיקרו. ומתוך כך היה בעיניו דבר גדול אפילו אבידת נפש אחת מישראל, מפני שלא היתה שנאתו תלויה בדבר, כי אם שנאה עצמית מצד שנאת הרע לטוב מפני שהוא הפכו" (מאורות הראי"ה ג' טו').

כדברי הרב צבי יהודה זצ"ל, מה עמלק רוצה מאתנו, ולא עשינו לו דבר? אלא שההתנגדות של עמלק היא מהותית, מציאותית, קיומית. עמלק הפוך מאתנו מעצם מהותו. הוא הניגוד הגמור למלכות ד', למלכות ישראל, לרוח ישראל, לשכינת ישראל ולקדושת ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל ולכל מה ששיך לישראל, לכן מלחמה לד' בעמלק בכל הדורות. ככתוב "מלחמה לד' בעמלק מדֹר דֹר" (שמות יז' טז').

נכון לעכשיו, בכל דור ודור עומדים עלינו 'המנים' מזרעו של עמלק לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם. גם בדורנו דור השואה והתקומה. אחרי שגדול צוררי היהודים בכל הדורות רצח שישה מליון יהודים קדושים, קמים לנגד עינינו צורר היהודים מאיראן ואגרוני הטרור למיניהם בארצנו ומחוצה לה במטרה לכלותנו ח"ו, ובפיהם טענה שקרית "כובשים אתם".

אבל באמת הם נוקטים בטקטיקה של מלך ערד כאשר יצא להילחם בישראל, התחפש לכנעני אבל באמת היה עמלקי, דהיינו שנאת העם היהודי היתה בלבו, אבל בפיו אמר "כובשים אתם", ככתוב "וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך בארותיים וילחם בישראל ויִשב ממנו שבי" (במדבר כא' א').

רש"י מפרש: "מלך ערד היה עמלקי ושינה לשונו לדבר בלשון כנען". ולא ירחק היום ויתקיים משלו של בלעם הרשע "ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד" (במדבר כד' כ'), ותתקיים שבועתו של הקב"ה, שכסאו ושמו של הקב"ה יהיה שלם כאשר ימחה זכרו של עמלק, כי מלחמה לד' בעמלק מדור דור.

תגיות: פרשת זכור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הכניסה לתפילת עמידה - פרק 3
play3
מגזין
למה מבוגרים צוחקים פחות מילדים? – 'על כוס תה' פרק 3 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
למה מבוגרים צוחקים פחות מילדים? - 'על כוס תה' פרק 3 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
Shape-2
מגזין
"התרבות היהודית ספגה מכה אנושה"; שני מנהלי אולמות תרבות פותחים בראיון מיוחד את הלב
"התרבות היהודית ספגה מכה אנושה"; שני מנהלי אולמות תרבות פותחים בראיון מיוחד את הלב
Shape-2
מגזין
38 שנה לפטירתו - המנוע שהניע וחולל מהפכה אדירה בדורנו – סרט חדש ומרגש על דמותו של הרב צבי יהודה זצ''ל
Shape-2
מגזין
הרב ביגון בראיון חשוף ונדיר: "לא ידעתי מה זה אומר להיות יהודי"
הרב ביגון בראיון חשוף ונדיר: "לא ידעתי מה זה אומר להיות יהודי"