תכנית בין המצרים

בואי להפגש עם אורה של ירושלים!
מדרשת מכון אורה מזמינה אותך לארבעה ימים של לימוד תורה ירושלמי בימי בין המצרים.

לרישום לתוכנית יש למלא את הקישור.
מערכת מפורטת תתפרסם בהמשך.