He

Fr

Es

Ru

En

מסר עמוק לפרשת צו: התפקיד המיוחד של שבט לוי

מציאות החיים המורכבת מבלבלת ולעיתים מצוי האדם בהתלבטות. הרב חגי לונדין מדבר על המימד השלישי החושף את השלמות הנובעת מתוך הלבטים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

פרשת ויקרא שקראנו בשבת שעברה, פותחת ב"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (ויקרא א, ב). כלומר, הנושא בפרשה הוא אדם מישראל המביא קרבן.

פרשת צו לעומתה פותחת ב"צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה" (שם ו, ב) – גיבורי הפרשה הם הכהנים. הפרשה כולה מתמקדת בהם: מה תפקידם בקרבן העולה, המנחה, החטאת, האשם, התודה והשלמים; קורבנו המיוחד של אהרון "ביום המשח אותו"; תיאור לבושם של הכהנים וכו'.

מהו תפקידם הייחודי של הכהנים שעבורו ייחדה התורה פרשה שלמה? כדי לעמוד על כך יש לשרטט תחילה קווים לדמותו של שבטם, שבט לוי: לוי הוא השבט השלישי. המהר"ל מקביל את המושג 'שלוש' למושג 'אמצע' – "השלישי הוא באמצע אינו נוטה מן היושר" (תפארת ישראל יא). האמצעי, על פי המהר"ל, הוא זה שמגלה בחייו את התוכן המאחד.

מציאות החיים המורכבת הינה מבלבלת. לעיתים מצוי האדם בהתלבטות, בספק, באי בהירות – מצב זה מכונה 'שניות'; לעומת זאת, השלב שבו מתבהרת התמונה ומוכרע הספק – הוא השלב שבו מופיע ה'שלוש'; זהו "החוט המשולש" אשר "לא במהרה ינתק" (קהלת ד, יב), החוט המלפף את שני החוטים הקודמים. קרי, מופיעה הפרספקטיבה השלישית החושפת את המבט השלם; נחשף כיצד שני הצדדים הם למעשה אחדות אחת המתגלה בכמה פנים.

מאז ומקדם היה תפקידו של שבט לוי לחשוף את האחדות הסמויה שבמציאות. בעת בה מגיעים משה ואהרון אל פרעה גוער הוא בהם: "למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם!" (שמות ה, ד). מסביר רש"י על אתר: "לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא הייתה על שבטו של לוי". שבט לוי עושה אמנם מלאכה במצרים אבל לא 'מלאכת שעבוד' אלא 'מלאכת בית'.

עניינו של שבט לוי הוא לגלות את 'הביתיות', את התוכן הפנימי של העבודה ולכן "לא היה ראוי לצאת הגואל רק משבט לוי הוא השבט השלישי אשר נתקדש" (גבורות ה', טז).

שבט לוי הוא אף השבט הנענה לקריאתו של משה לאחר חטא העגל: "ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם כה אמר ה' אלוקי ישראל שימו איש חרבו על ירכו… והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו" (שמות לב, כו-כז). כלומר, שבט לוי הוא השבט המברר את הנאמנות אל המקור האחד. תפקידם של בני לוי הוא לעמוד על המשמר שמא תתפרץ עבודה שלא דרך האחדות האלוקית.

על פי האמור לעיל נבין כעת את תפקידם הייחודי של הכהנים בני לוי בעבודת הקורבנות. קורבנות יש הרבה. כל קרבן מבטא מצב נפשי אחר בו מצוי המקריב: יש מצב נפשי המצריך עולה, יש מצב הטעון שלמים, יש מציאות התובעת חטאת או אשם וישנה חברה הנצרכת לחטאת ציבור. תפקידם של הכהנים איננו רק לספק סיוע 'טכני' למקריבי הקרבן השונים, תפקידם הוא לחשוף את מהות הקרבן.

דרכם מתברר כי כל הצדדים הללו, כל ריבוי הפנים הללו – כולם אחד. גלויי החיים לצורותיהם השונות, הזוויות הייחודיות בעבודת ה' של כל אדם וכל ציבור – כל אלה עוברות ומתנקזות תחת ידיהם של כוהני שבט לוי למקור אחד.

תגיות: פרשת צו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג