Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

דף הבית > > ישראל ותורה

ישראל ותורה

“אלה תולדות השמים והארץ בהבראם” ” אמרו חז”ל: “אל תִקרי בהבראם אלא באברהם”” זה היסוד של ישראל. “מחשבתם של ישראל קדמה לכל”. נשמת האומה” הערך המיוחד של האומה” היא תוכן מיוחד” יצירה מיוחדת” שכל מציאות האומה הממשית נמשכת ממנה. התורה – נשמת העולם – היא נשמתם של ישראל” שמתגלה אחר כך בפרטי הפרטים. התורה בכלל” כלליותיה ופרטיותיה” היא עצם המהות של ישראל.
לכאורה” בליל פסח” ב”דיינו”” סדר הדברים נראה אחרת: “אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה”. מה הערך של מעמד הר סיני ללא קבלת התורה? אבל האמת היא שמעמד הר סיני מתגלה בקבלת התורה” ומגלה את מה שיש בתחילת היצירה. מעמד הר סיני מגלה את המעלה הגדולה היסודית של סגולת ישראל. לכן מובן סגנון הדברים” שמעמד הר סיני קודם” ומתוך כך יש חיובים: חוקים” תורה ומצוות. מתוך תורה מתחייבות מצוות. התורה היא עצם הנשמה של ישראל. מתוך עניינה של תורה” מתוך ‘תורה קדמה לעולם’ ו’ישראל קדמו לעולם'” מתחייבים כל פרטיה ודקדוקיה של תורה. צריך להבין מתוך כך שאין כאן שני דברים – זו מהות אחת! הוויה אחת! יצירה אלוהית אחת” “עם זוּ יצרתי לי” אחד!
מיציאת מצרים והלאה חל בנו הענין האלוהי בתור עם. נכנסנו למצרים כמשפחה ויצאנו כעם. “והייתם לי סגולה מכל העמים” . עָם זה מגיע למעמד הר סיני ומתן תורה ומקבל השראת שכינה בתוכו” מאז ועד עולם” “כימי השמים על הארץ”.
הבחירה היא בכללות האומה הישראלית שכוללת את כל הכשרים והפסולים שבישראל” כל הצדיקים וכל הרשעים; כדברי חז”ל שאם היתה חסרה שפחה אחת” היה בכך עיכוב למתן תורה. ויש להתבונן היטב בדברי קודשם. לא נאמר צדקת אחת או חסידה אחת” אלא שפחה אחת שהיא המדרגה הפחותה ביותר – בכל זאת זה היה מהווה עיכוב” כמו שלפעמים היה נהוג בקהילות ישראל הענין של “עיכוב קריאה”. במתן תורה היה “עיכוב קריאה”” אילו היתה חסרה שפחה אחת. כי המובן האמיתי של “אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו”” שייך לעם כולו .

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
Shape-7
בית המדרש
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ”ב
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x