He

Fr

Es

Ru

En

הרב דב ביגון: קלקולים פוליטיים בדרך לאמת

יש לנו ממשלה, שרים ושופטים. למרבה הצער קלקולים יש למכביר והשפעתם לפעמים בלתי נסבלת. הרב דב ביגון מאמין שהכל עדיין ניתן לתיקון.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

המנהיגות הרוחנית, המשפטית והמדינית עלולות לחטוא ולהחטיא את העם. ככתוב "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ויקרא ד ג), כפירוש רש"י "כשכהן גדול חוטא אשמת העם הוא זה שהן תלוין בו לכפר עליהם ולהתפלל בעדן ונעשה מקולקל".

"ואם כל עדת ישראל ישגו" (ד יג), כפירוש רש"י "עדת ישראל אלו סנהדרין" (הרשות השופטת העליונה).והרשות המדינית "אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ד' אלוקיו אשר לא תיעשינה בשגגה, ואשם" (ד כב). כפירוש רש"י "לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו".

לא רק אדם פשוט נאמר עליו "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אלא גם המנהיגות הרוחנית, המשפטית והמדינית, הן בסך הכל בשר ודם ועלולות לחטוא ואף לעשות טעויות העלולות לקלקל לאומה כולה. הם בבחינת 'ראש' חולה המקרין על הגוף כולו. וההפך, מנהיגות בריאה הדבקה בה' יתברך, הולכת בדרכיו ופועלת על פי תורתנו הקדושה, משפיעה ומאצילה מרוחה, מחכמתה ומיושר צדקתה על האומה כל טוב.

נכון לעכשיו, בדור התחייה הלאומית אנו הולכים ומייסדים את שלוש ההנהגות מחדש כפי שהיו בתקופת התנ"ך ובבית שני, ההנהגה הרוחנית – בצורת עולם התורה ההולך ומתפתח בצעדי ענק בכל רחבי הארץ, שממנה יוצאת ההנהגה הרוחנית התורנית והחינוכית לאומה, בתחילה בצורה מצומצמת לציבור הדתי ולבסוף לאומה כולה. ההנהגה המשפטית ההלכתית – גם היא קמה בהדרגה על ידי הרבנות הראשית ומערכת בתי הדין הפרושה ברחבי הארץ, שממנה תצמח בסופו של דבר הסנהדרין במהרה. והמערכת המדינית – אשר אנו זוכים לה סוף סוף אחרי אלפיים שנות גלות שהיינו בלא מדינה ובלא ממשלה. עתה יש לנו ממשלה וראש ממשלה המנהיגים את מדינתנו ואת צבאנו.

אמנם שלוש ההנהגות עלולות לחטוא ולשגות כפי שהיה בעבר, אבל כשם שהתורה מלמדת אותנו שאפשר לתקן את הקלקולים והשגיאות כבעבר גם בהווה, ולא ירחק היום ונזכה לראות עין בעין בהתקיימות בקשתנו "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" במהרה בימינו, אמן.

תגיות: פוליטיקה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג